نمایندگی انحصاری

شرکت کنترل فرایند ابزار دقیق از سال 2000 میلادی نماینده ی انحصاری کمپانی Axel-Semrau در ایران می باشد.

نمایندگی فوق در سامانه ی EP وزارت نفت و بررسی منابع شرکت ملی گاز ایران ثبت و منتشر گردیده است.