پکیج تولید گاز نیتروژن

شرکت کنترل فرایند ابزار دقیق نماینده و تأمین کننده پکیج های نیتروژن ساز از دبی 2 تا 87 نرمال مترمکعب بر ساعت و با میزان خلوص از 97% تا 99.995% برای مصارف صنعتی و غذایی از برند IGS (Noxerior) در ایران می باشد.

/6f183-General%20Description.pdf