تجهیزات بوسنجی

دستگاه های مربوطه به سنجش و آنالیز میزان مرکاپتان تزریقی در انواع پرتابل ،ثابت، و آنلاین دارای دقت و کیفیت بالا و مورد تایید شرکت ملی گاز ایران به همراه ده سال خدمات پس از فروش  می باشد.