تجهیزات فشار قوی

شرکت کنترل فرایند ابزار دقیق از سال 2006 میلادی تا سال 2010 میلادی نماینده انحصاری کمپانی MAXIMATOR آلمان در ایران بوده است که شامل انتقال تجربیات و دانش فنی این شرکت گردیده است.

این شرکت متخصص تجهیزات high Pressure در فیلد مایعات و گازها می باشد.

- انواع پمپ برای تأمین فشار تا Bar برای انواع مایعات

- انواع اتصالات فشارقوی تا Bar برای انواع گازها

-Booster Package       

-Pump Package